ដោះស្រាយសមីការ

ដោះស្រាយសមីការ ខាងក្រោម-Solve the following equation :

1. \displaystyle {2^{{{\cos }^2}x}} + {2^{{{\sin }^2}x}} = 3

2. \displaystyle {(\sqrt {5 + \sqrt {24} } )^x} + {(\sqrt {5 - \sqrt {24} } )^x} = 10

3. \displaystyle {4^{\sin 2x + \frac{1}{2}}} - 3 \times {2^{\sin x}} + 1 = 0

4. \displaystyle {3^{\sin 2x + 2{{\cos }^2}x}} + {3^{1 - 2\sin 2x + 2{{\sin }^2}x}} = 28

5. \displaystyle 5{\left( {\frac{1}{{25}}} \right)^{{{\sin }^2}x}} + 4 \times {5^{\cos 2x}} = {25^{\frac{1}{2}\sin 2x}}{\left( {\sqrt x } \right)^x} = {x^{\sqrt x }}

6. ក). \displaystyle {\left| {{x^2} - x - 1} \right|^{{x^2} - 1}} = 1   ;   ខ). {\left| {x - 3} \right|^{{x^2} - x}} = {(x - 3)^2}

7.  \displaystyle {\cos ^9}x + {\sin ^9}x = 1

8.  \displaystyle {x^3} + \frac{1}{{{x^3}}} = 78\left( {x + \frac{1}{x}} \right)

9.  \displaystyle {2^{\sqrt {1 + x - 3y} }} + {3^{\sqrt {2x - 4y + 1} }} = 2

10.  \displaystyle \frac{{\root 7 \of {x - \sqrt 2 } }}{2} - \frac{{\root 7 \of {x - \sqrt 2 } }}{{{x^2}}} = \frac{x}{2} \times \root 7 \of {\frac{{{x^3}}}{{x + \sqrt 2 }}}

12.  \displaystyle {x^{\sqrt x }} = \sqrt {{x^x}}

13.  \displaystyle {(x - 1)^6} + {(x - 2)^6} = 1

14.  \displaystyle {x^3} + 1 = 2\root 3 \of {2x - 1}

15.  \displaystyle {9^{{x^2} - x}} + {3^{1 - {x^2}}} = {3^{{{(x - 1)}^2}}} + 1

_______________________

Advertisements

ឆ្លើយ​តប

Fill in your details below or click an icon to log in:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

Google+ photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google+ របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

w

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s