លេខមានន័យក្នុងប្រមាណវិធី និង ការធ្វើតំលៃប្រហែល

ចំពោះប្រមាណវិធីបូក ឬដក៖ 

លទ្ធផលត្រូវរក្សាទុកនូវចំនួនតួលេខឲ្យស្មើនឹងចំនួនតួលេខនៃតំលៃ (យកមកធ្វើប្រមាណវិធីនេះ) ដែលមាន ចំនួនតិចជាងគេក្នុងផ្នែកទសភាគ (មានន័យថាចំនួនក្រោយក្បៀស)។

ចំពោះប្រមាណវិធីគុណ ឬចែក៖

លទ្ធផលត្រូវរក្សាទុកនូវចំនួនតួលេខមានន័យឲ្យស្មើនឹងចំនួនតួលេខនៃតំលៃ ដែលមានចំនួនតួលេខតិច ជាងគេ។

ខាងក្រោមនេះគឺជាក្បួនសំរាប់កំណត់តំលៃប្រហែលនៅពេលគណនា:

  1. ប្រសិនបើលេខខ្ទង់ទី 1 ដែលត្រូវកាត់ចេញមានតំលៃតូចជាង 5 នោះទុកលេខពីមុខវាទាំងឡាយ ដដែល។
  2. ប្រសិនបើលេខខ្ទង់ទី 1 ដែលត្រូវកាត់ចេញមានតំលៃធំជាង ឬស្មើ 5 នោះបូកមួយថែមលើលេខ ដែលនៅពីមុខខ្ទង់ទី 1 នោះ។

ឧទាហណ៍១

  1. {\text{23}}.{\text{1 }} + {\text{ }}0.{\text{546 }} + {\text{ 1}}.{\text{45 }} = {\text{ 25}}.0{\text{96 }} = {\text{ }}\boxed{{\text{25}}.{\text{1}}} (ព្រោះយកតាមចំនួនទសភាគនៃលេខ 23.1 ដែល តូចជាងគេ)
  2. {\text{157 }}-{\text{ 5}}.{\text{5 }} = {\text{ 151}}.{\text{5 }} = {\text{ }}\boxed{{\text{152}}} (ព្រោះយកតាមលេខ 157 ដែលគ្មានចំនួនទសភាគ)
  3. {\text{2}}.{\text{4m }} \times {\text{ 3}}.{\text{65m }} = {\text{ 8}}.{\text{76}}{{\text{m}}^2}{\text{ }} = {\text{ }}\boxed{{\text{8}}.{\text{8}}{{\text{m}}^2}} (លេខមានន័យចំនួនពីរខ្ទង់ព្រោះយកតាមចំនួនតួនៃលេខមានន័យរបស់ 2.4m)
  4. {\text{725}}.0{\text{m }}/{\text{ }}0.{\text{125s }} = {\text{ 58}}00{\text{m}} / {\text{s }} = {\text{ }}\boxed{{\text{5}}.{\text{8}}0 \times {\text{1}}{0^3}{\text{m}}/{\text{s}}} (លេខមានន័យចំនួនបីខ្ទង់ព្រោះយកតាមចំនួនតួនៃលេខមានន័យរបស់ 0.125s)

ឧទាហណ៍២

ថាមពលស្ងៀម (Rest Energy) នៃវត្ថុមួយដែលមានម៉ាស m ផ្តល់ដោយសមីការអាញស្តាញ {\text{E}} = {\text{m}}{{\text{c}}^2} ដែល c ជាល្បឿនពន្លឺក្នុងសុញ្ញាកាសស្មើនឹង 299792458m/s។

ចូររក E ចំពោះម៉ាសអេឡិចត្រុង m = 9.11 \times {10^{31}}kg ។ (ពេលនេះលេខមានន័យរបស់វាមានចំនួនបីខ្ទង់)

ចំលើយ

យើងបាន

E = (9.11 \times {10^{31}}){(2.99792458 \times {10^8})^2} = 8.187659678 \times {10^{14}}kg.{m^2}{s^2}

ដោយសារតែ m មានលេខមានន័ចំនួនបីខ្ទង់នោះយើងត្រុវតែរកតំលៃប្រហែលនៃ E ចំនួនបីខ្ទង់ដែរ។

ដូច្នេះ E = 8.19 \times {10^{ - 14}}kg.{m^2}{s^2} = 8.19 \times {10^{ - 14}}J

______________________________________________________________________________

*ដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅ រូបវិទ្យាថ្នាក់សកលវិទ្យាល័យ មេកានិច (មេរៀន សំនួរ លំហាត់ ចម្លើយ) ភាគ១

លំហាត់

  1. ដោយគិតលើលេខមានន័យ តើផលគុណ {\text{2}}.0{\text{79}} \times {\text{1}}{0^2}{\text{m}} ជាមួយនឹង {0.07210^{ - 1}}ស្មើប៉ុន្មាន?
  2. ចូរធ្វើប្រមាណវិធីនៃ 9.2 \times {10^3}s + 8.3 \times {10^4}s + 0.008 \times {10^6}s
Advertisements

ឆ្លើយ​តប

Fill in your details below or click an icon to log in:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

Google+ photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google+ របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

w

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s