ចំណាត់ក្រុម៖ លទ្ធផលការប្រឡងផ្សេងៗ

ជ័យលាភីសិស្សពូកែរូបវិទ្យាទូទាំងប្រទេស ២០១២

ថ្នាក់ទី៩

 1.  ហុង គីមស័រ                           កណ្តាល
 2. ប្រាក់ ស៊ីវហួរ                          បន្ទាយមានជ័យ
 3. ហេង សូវីរ៉ូ                               កណ្តាល
 4. ធាង សូរិយា                            កណ្តាល
 5. ចៅ គាងយីន                          បន្តាយមានជ័យ
 6. រិន្ទ នរៈ                                     ភ្នំពេញ
 7. ងីម លាងឃុន                        ភ្នំពេញ
 8. ម៉ែន មូនីខូវ                             កំពង់ឆ្នាំង
 9. ប៊ិច ម៉េងហួរ                           ពោធិ៍សាត់
 10. ប៉ាន់ សុវត្តា                            បន្ទាយមានជ័យ

ថ្នាក់ទី១២

 1. ទេព មេសា                            កំពត
 2. ថន ប៉ោសេង                         កណ្តាល
 3. នាង ឆរណៈជន                    ភ្នំពេញ
 4. ឆឹង លាងហេង                      ភ្នំពេញ
 5. យស ចន្ទ័រ៉ាដា                       ភ្នំពេញ
 6. ដឿន សីហា                          បាត់ដំបង
 7. ម៉ៅ ជាហុយជូ                       ភ្នំពេញ
 8. ពុំ វិច្ឆិកា                                   ភ្នំពេញ
 9. អ៊ុក រុណរស្មី                           ពោធិ័សាត់
 10. ប៉ោ ច័ន្ទឡងឌី                       កំពង់ឆ្នាំង
Advertisements

ជ័យលាភីសិស្សពូកែរូបវិទ្យា ឆ្នាំ២០០៩

ថ្នាក់ទី៩

 • លេខ១.    ពុំ វិច្ឆិកា                  – ភ្នំពេញ
 • លេខ២.    ជួន ថាវរី                 -កំពង់ឆ្នាំង
 • លេខ៣.    ថន ប៉ោសេង        -កណ្តាល
 • លេខ៤.     ឌឿន សីហា          -បាត់ដំបង
 • លេខ៥.     យស ចាន់រ៉ាដា      -កណ្តាល
 • លេខ៦.     ហេង ហុងជូ          -កណ្តាល
 • លេខ៧.    សេង រដ្ឋា                -កំពង់ឆ្នាំង
 • លេខ៨.     មៅ ជាហ៊ុយជូ       -ភ្នំពេញ
 • លេខ៩.     អ៊ុក រុនរស្មី             -ពោធិសាត់
 • លេខ១០   ឆ្លូញ ឈីត             -កណ្តាល

ជ័យលាភីសិស្សពូកែរូបវិទ្យា ឆ្នាំ២០១១

ថ្នាក់ទី៩៖

 • លេខ១ ​    សួន សុវឌ្ឍនា     –     កំពង់ចាម
 • លេខ២     ចាន់ ពិចិត្រ          -​     កំពង់ឆ្នាំង
 • លេខ៣    គឹម គីណាល់     –     ពោធិ៍សាត់
 • លេខ៤     ឈីវ សឺសាង       –     កណ្តាល
 • លេខ៥     ហេង ចេងហ៊ុង    –     ភ្នំពេញ
 • លេខ៦     វុន វាសនា            –     កំពត
 • លេខ៧    សន លីដា            –      តាកែវ
 • លេខ៨     លីសុកញ្ញា           –     បាត់ដំបង
 • លេខ៩     ពេជ្ជ ដេវីដ            –     កំពង់ឆ្នាំង
 • លេខ១០  សេង វីរ:បុត្រ       –     ភ្នំពេញ

ថ្នាក់ទី១២៖

 • លេខ១ ​    នី វណ្ណាត​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​             –      សៀមរាប
 • លេខ២     ស៊ន​ សុភ័ក្រ​​​        –      ​ភ្នំពេញ
 • លេខ៣    លីម វុទ្ធី                 –      ភ្នំពេញ
 • លេខ៤   ​  លី ស៊ាម               –      កំពង់ចាម
 • លេខ៥     អូយ ថៃលី            –      កណ្តាល
 • លេខ៦     គឹម ពេជ្រហត្ថា    -​      ភ្នំពេញ
 • លេខ៧    ស៊ុន ណៃស៊ាង     –      កំពង់ចាម
 • លេខ៨     ចេង បូរិទ្ធ             –      កំពង់ចាម
 • លេខ៩     កឹម ស៊ីណុច         –      តាកែវ
 • លេខ១០  សារ៉េន សារ៉ាឌី    –      កំពង់ឆ្នាំង