ចំណាត់ក្រុម៖ លំហាត់រូបវិទ្យាកំរិតអនុវិទ្យាល័យ

លំហាត់ត្រៀមសិស្សពូកែថ្នាក់ទី៩

e19e94e19f92e19e9ae19e92e19eb6e19e93e19e9be19f86e19ea0e19eb6e19e8fe19f8be19e9ae19ebce19e94e19e9ce19eb7e19e91e19f92e19e99e19eb6-copy_Page_03

e19e94e19f92e19e9ae19e92e19eb6e19e93e19e9be19f86e19ea0e19eb6e19e8fe19f8be19e9ae19ebce19e94e19e9ce19eb7e19e91e19f92e19e99e19eb6-copy_Page_04

e19e94e19f92e19e9ae19e92e19eb6e19e93e19e9be19f86e19ea0e19eb6e19e8fe19f8be19e9ae19ebce19e94e19e9ce19eb7e19e91e19f92e19e99e19eb6-copy_Page_05

e19e94e19f92e19e9ae19e92e19eb6e19e93e19e9be19f86e19ea0e19eb6e19e8fe19f8be19e9ae19ebce19e94e19e9ce19eb7e19e91e19f92e19e99e19eb6-copy_Page_06

e19e94e19f92e19e9ae19e92e19eb6e19e93e19e9be19f86e19ea0e19eb6e19e8fe19f8be19e9ae19ebce19e94e19e9ce19eb7e19e91e19f92e19e99e19eb6-copy_Page_07

e19e94e19f92e19e9ae19e92e19eb6e19e93e19e9be19f86e19ea0e19eb6e19e8fe19f8be19e9ae19ebce19e94e19e9ce19eb7e19e91e19f92e19e99e19eb6-copy_Page_08

e19e94e19f92e19e9ae19e92e19eb6e19e93e19e9be19f86e19ea0e19eb6e19e8fe19f8be19e9ae19ebce19e94e19e9ce19eb7e19e91e19f92e19e99e19eb6-copy_Page_09

e19e94e19f92e19e9ae19e92e19eb6e19e93e19e9be19f86e19ea0e19eb6e19e8fe19f8be19e9ae19ebce19e94e19e9ce19eb7e19e91e19f92e19e99e19eb6-copy_Page_10

e19e94e19f92e19e9ae19e92e19eb6e19e93e19e9be19f86e19ea0e19eb6e19e8fe19f8be19e9ae19ebce19e94e19e9ce19eb7e19e91e19f92e19e99e19eb6-copy_Page_11

e19e94e19f92e19e9ae19e92e19eb6e19e93e19e9be19f86e19ea0e19eb6e19e8fe19f8be19e9ae19ebce19e94e19e9ce19eb7e19e91e19f92e19e99e19eb6-copy_Page_12

e19e94e19f92e19e9ae19e92e19eb6e19e93e19e9be19f86e19ea0e19eb6e19e8fe19f8be19e9ae19ebce19e94e19e9ce19eb7e19e91e19f92e19e99e19eb6-copy_Page_13

e19e94e19f92e19e9ae19e92e19eb6e19e93e19e9be19f86e19ea0e19eb6e19e8fe19f8be19e9ae19ebce19e94e19e9ce19eb7e19e91e19f92e19e99e19eb6-copy_Page_14

e19e94e19f92e19e9ae19e92e19eb6e19e93e19e9be19f86e19ea0e19eb6e19e8fe19f8be19e9ae19ebce19e94e19e9ce19eb7e19e91e19f92e19e99e19eb6-copy_Page_15

ឯកសារជា pdf

Advertisements

លំហាត់ផ្នែកស៊ីនេម៉ាទិច

1.  រថភ្លើងមួយចរបានចម្ងាយ S លើផ្លូវត្រង់។ នៅពាក់កណ្តាលផ្លូវដំបូង វាចរដោយល្បឿនថេរ v1 ហើយនិងនៅពាក់កណ្តាល ផ្លូវនៅសល់វាចរដោយល្បឿនថេរ v2 ។ គណនាល្បឿនមធ្យមរបស់រថភ្លើង។ តើតម្លៃល្បឿនមធ្យមនេះ ធំជាងឬតូចជាង (v1 +v2)/2?

2. ប៉ូលីសម្នាក់ជិះម៉ូតូដេញតាមឡានមួយលើផ្លូវត្រង់។ ល្បឿនរបស់ឡានគឺ 120km/h ថេរ​ ហើយប៉ូលីសស្ថិតនៅចម្ងាយ 500m ពីក្រោយឡាននៅពេលដែលនាងកំពុងបើកបរដោយល្បឿន180km/h ។ គណនាល្បឿនរបស់ម៉ូតូប៉ូលីសធៀបនឹងឡាន។ និងគណនារយះពេលដែលនាងតាមទាន់ឡាន។

3.  ឡានប្រណាំងមួយបន្ថយល្បឿនក្នុងកម្រិតអតិបរមា 5 m/s² ។ គណនាចម្ងាយឈប់អប្បរមា បើឡាននោះកំពុង បើកបរ ដោយល្បឿន 100 km/h

4. បាល់មួយត្រួវបានបោះឡើងលើដោយល្បឿនដើម 10 m/s ពីដំបូលកំពស់ 20m ពីដី។ គណនារយះពេលដែលបាល់ទង្គិចនិងដី។ គណនាល្បឿននៅខណះនោះផង

5.  អង្គថាតុមួយធ្លា់ក់ដោយសេរីពីភាពនៅស្ងៀមនៅកម្ពស់ hពីដី។ ក្នុងរយះពេល 1s ចុងក្រោយវាធ្លាក់បានកម្ពស់ h/2។ រក h

6. នារីម្នាក់ធ្លាក់ពីកំពូលអគារមួយកម្ពស់ H=100m។ រយះពេល 1s ក្រោយមក គេឃើញស៊ុបភើមែនម្នាក់ ហោះតាមក្រោយ នាង ដោយល្បឿនដើម v0 មានទិសដៅចុះក្រោម បន្ទាប់មកក៏ធ្លាក់ដោយសេរី។ ស៊ុបភើមែនចាប់បាននារីនោះនៅកម្ពស់ h=20m ពីដី។ គណនា vo

7.   អ្នកបាញ់ព្រួយម្នាក់មានបំណងចង់បាញ់ត្រង់តាមទិសដេកឲ្យចំផ្ទាំងស៊ីបដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ x។ ព្រួយរប ស់គាត់ ហោះ ទៅចំផ្ទាំងស៊ីបនៅកម្ពស់ h ពីក្រោម។ ប្រសិនបើ h << x បង្ហាញថាដើម្បីបាញ់ឲ្យ​ចំ​គោលដៅគាត់ត្រូវតម្រង់ឲ្យបានកម្ពស់ h ពីលើ។

_____________________

គឹម គីណាល់ KIM KINAL

លំហាត់សម្រាប់ថ្នាក់ទី៩ (ចាស់)

1. រថយន្តមួយមានអានុភាព 93​​ kW បើកបរដោយល្បឿន 108 km/h លើផ្លូវរាបស្មើ។

 • ក. រកកម្លាំងអូសរបស់រថយន្ត។
 • ខ. រថយន្តនេះត្រូវបានបើកបរឡើងចំនោតមួយមានកម្ពស់ 50m ហើយប្រវែងផ្លូវឡើងចំនោត 200m។ បើរថយន្តនេះប្រើកម្លាំងដូចខាងលើ តើម៉ាសរបស់រថយន្តស្មើប៉ុន្មាន? (g=10m/s²)

2. ទឹក 1m³ ធ្លាក់ពីកម្ពស់ 10m ។

 • ក. ចូរគណនាថាមពលប៉ូតង់ស្យែលនៃដែនទំនាញដីដែលទឹកបាត់បង់។
 • ខ. បរិមាណទឹកធ្លាក់នេះផ្តល់ថាមពលអគ្គីសនី 90kJ ឲ្យស្ថានីយវារីអគ្គីសនី។ គណនាទិន្នផល នៃប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីននៅក្នុងស្ថានីយវារីអគ្គីសនី។ គេឲ្យ g=10 m/s²​។

3. មនុស្សម្នាក់មានទំងន់ 600N ឈរលើភក់ល្បាប់នៅមាត់ទន្លេ។ បាតស្បែកជើងម្ខាងៗមានផ្ទៃ 240m²។ រកសម្ពាធដែលមានទៅលើដីភក់នោះ។ បើមនុស្សដដែលឈរលើបន្ទះក្តារពីរ ដែល​បន្ទះនីមួយៗមានប្រវែង 1.80m និងទទឹង 8cm វិញ តើសម្ពាធទៅជាប៉ុន្មាន?

4. រថយន្តមួយរត់ពីភូមិ​ A ទៅ​ភូមិ B ដោយល្បឿន 40km/h ហើយត្រលប់ពីភូមិ B ទៅ​ភូមិ A វិញ​ដោយ​ល្បឿន 30km/h។ គណនាល្បឿនមធ្យមរបស់រថយន្តលើចំងាយផ្លូវទៅមក AB, BA នោះ​

 5. អង្គធាតុមួយមានម៉ាស 5kg ហើយស្ថិតនៅរយ:កំពស់ 12m។ កំណត់ថាមពលប៉ូតង់ស្យែល​របស់វា​ធៀបនឹងដី និងធៀបនឹងដំបូលផ្ទះមួយកំពស់ 2m។ (g=10m/s²)

 6. មនុស្សម្នាក់ឈរឃ្លាតពីផ្លូវចំងាយ a=70m ដើម្បីចាំឡានក្រុង។ ពេលឃើញឡានក្រុង​ស្ថិត នៅ ចំងាយ​ពី​ខ្លួនរបស់គេប្រវែង b=350m គេក៏ចាប់ផ្តើមរត់ទៅកាន់ផ្លូវ ដើម្បីឡើងឡាន។ ដោយ​ដឹង​ថា​ឡានក្រុងរត់​ដោយល្បឿន V1=50km/h។ រកល្បឿនដែលមនុស្សត្រូវរត់ដើម្បី​ឲ្យបាន​ឡើង​ឡានទាន់ល្មម​ពេលមក​ដល់ផ្លូវ។

7. អ្នកថ្មើរជើងពីរនាក់នៅឃ្លាតពីគ្នាចំងាយ 5.4 km។ បើគាត់ដើរសំដៅរកគ្នា នោះគាត់នឹង​ជួបគ្នា​ក្នុងរយះពេល 30mn។ បើគាត់ដើរក្នុងទិសដៅតែមួយ នោះគាត់នឹងជួបគ្នាក្នុងរយះពេល 9h។ រកល្បឿនរបស់ថ្មើរជើងម្នាក់ៗ។

8. គេសង្កត់ដែកគោលចុចក្បាលធំមួយទៅក្នុងបន្ទះក្តារ ដោយបញ្ចេញកំលាំងមេដៃ 30N ទៅលើ​ក្បាលវា ដែលមានអង្កត់ផ្ចិត 1cm។ ចំណែកចុងស្រួចមានអង្កត់ផ្ចិត 0.5mm។ គណនា​សំពាធ​ដែលមានអំពើ លើមេដៃ និង លើបន្ទះក្តារ។

 9. កម្មករម្នាក់មានម៉ាស 60kg ទាញធុងបាយអរមួយដែលមានម៉ាស 90kg ឡើងទៅលើបាន​កំពស់​​ 10m ដោយប្រើរ៉កនឹងមួយ និងរ៉កចល័តមួយ ក្នុងរយះពេល 50 វិនាទី។

 • ក. គណនាអានុភាពកម្មករនោះ។
 • ខ. គណនាកំលាំងដែលកម្មករសង្កត់លើក្តារក្រាល។
 • គ. បើកម្មករទាញធុងបាយអរនោះ ទៅលើ 2m បន្ថែមទៀត។ គណនាថាមពលប៉ូតង់ស្យែលនៃ ធុងបាយអរនោះ។ (g=10m/s²)

 10. យន្តហោះចំបាំងមួយដែលកំពុងហោះដោយ​ល្បឿន  ​​1080 km/h   បានបាញ់​មួយគ្រាប់​ទៅ​យន្តហោះទំលាក់គ្រាប់បែករបស់ខ្មាំងដែលកំពុងបើ​កតាមទិសដៅផ្ទុយនឹងវា។ ល្បឿនយន្ត​ហោះខ្មាំង 720 km/h   ហើយល្បឿនគ្រាប់ចេញពីកាណុងកាំភ្លើង   800 m/s ។ ម៉ាស​គ្រាប់​កាំភ្លើង m=1kg។ កំណត់ថាមពលស៊ីនេទិចនៃគ្រាប់កាំភ្លើង ធៀបទៅនឹងផ្ទៃដី និង ធៀបទៅ​នឹងយន្តហោះខ្មាំង។

 11. ឈើមួយដុំមានម៉ាស 1.950 kg។ គេចោះឈើនោះ ហើយដាក់ដែកបំពេញរន្ធចោះនោះ។ ឈើមានដែកមានម៉ាស 2740g។ រកមាឌរន្ធចោះនោះ។ ម៉ាសមាឌឈើ 620kg/m³ ; ដង់ស៊ីតេ​ដែក 7.8។

12. រថយន្តមួយផ្លាស់ទីដោយកំលាំងម៉ូទ័រស្មើ 7900N និងមានអានុភាព 173.80 kW។ គេដឹងថា​រថយន្តនោះមានម៉ាស 28×10³kg។ គណនាថាមពលស៊ីនេទិចនៃរថយន្តនោះ។

13. ដុំអាលុយមីញ៉ូមមួយមានម៉ាស 2700g និងទំងន់ 24.3N នៅលើផែនដី។ បើគេយកវាទៅ​ដល់​ឋានព្រះច័ន្ទ តើទំងន់របស់វាប្រែប្រួលឬទេ?  ហេតុអ្វី?  កើន ឬថយប៉ុន្មាន?   បើសំទុះចលនា​ទន្លាក់​សេរីនៅឋានព្រះច័ន្ទមានតំលៃ 1/6  នៃទន្លាក់ជាសេរីនៅលើផែនដី។

14. រថយន្តមួយបើកបរដោយល្បឿនពី 0 ទៅ 72km/h ក្រោយពីរយះពេល 40s។ បើគេដឹងថា​រថយន្តនោះមានម៉ាស 7.2t ហើយបើកបានចំងាយផ្លូវ 80km ក្នុងរយះពេល 1h វាឈប់។

 • ក. ដូចម្តេចដែលហៅថាសំទុះរបស់រថយន្ត? រកអានុភាពរបស់រថយន្តគិតជា kW។
 • ខ. តើគេចំនាយប្រេងម៉ាស៊ូតអស់ប៉ុន្មានលីត្រ  ?   បើអំនាចកំដៅប្រេងម៉ាស៊ូត 41×106J/kg ហើយម៉ាសមាឌប្រេងម៉ាស៊ូត 0.8kg/l។

15. ផើងមួយមានបាត 100cm²។ គេចាក់បារត 1 លីត និងទឹក 1 លីតទៅក្នុងផើងនោះ។ រកសំពាធដែលសង្កត់លើផ្ទៃបាតផើង។ ម៉ាសមាឌទឹក 1000kg/m³   ម៉ាសមាឌបារត 13600kg/m³។

 16. ហេតុអ្វីបានជាកង់ក្រោយនៃរថយន្តដឹកទំនិញ ផ្អោបជាប់គ្នាពីរៗ ចំណែកកង់មុខ​វិញមានតែ​ប៉ុណ្ណោះ?

17. ដែកតាន់មួយមានរាងជាគូប ដែលមានទ្រនុង 0.2m គេដាក់ដុំនេះលើកំរាល។ បន្ទាប់មក​គេ​យក​ប្រព័ន្ធរ៉ក ដែលមានរ៉កនឹងមួយ និងរ៉កចល័តមួយ លើកដុំដែកនោះដាក់លើរថយន្ត។

 • ក. គណនាសំពាធ ដែលដុំដែកនោះមានលើកំរាល។
 • ខ. គណនាកំលាំងចលករដែលបញ្ចេញ ដើម្បីលើកដុំដែកនោះដាក់លើរថយន្ត។

ម៉ាសមាឌដែកគឺ 7.80g/cm³ ហើយ g=10m/s²

18. ពីភ្នំពេញទៅកំពង់សោមមានចំងាយ 230km។ រថមួយចេញដំណើរពីភ្នំពេញដោយល្បឿនថេរ 70km/h ហើយក្នុងពលជាមួយគ្នា រថយន្តមួយទៀតចេញ​ដំណើរពី​កំពង់សោមដោយ​ល្បឿន​ថេរ 90km/h។

 • តើរថយន្តទាំងពីរប្រើអស់រយះពេលប៉ុន្មានទើបជួបគ្នា?
 • តើរថយន្តទាំងពីរជួបគ្នានៅចំងាយប៉ុន្មានពីភ្នំពេញ?

19. ឃ្នាស់មួយមានប្រវែង 1m។ តើគេត្រូវដាក់ចំណុចទំរនៅត្រង់ណា ដើម្បីឲ្យវត្ថុពីរដែលមានម៉ាសនីមួយៗ 5kg និង 20kg ព្យួរនៅចុងទាំងពីរធ្វើឲ្យឃ្នាស់មានលំនឹង? គេឲ្យ g=10m/s²។

20. ហេតុអ្វីបានជា ប៉ោងប៉ោងអាចហោះបានក្នុងខ្យល់? ចូរពន្យល់ពីបាតុភូតរបស់វា។

21. ឈើមួយដែលលិចទាំងស្រុងទៅក្នុងទឹក រងកំលាំងច្រាន 2500N។ ឈើមានម៉ាសមាឌ 700kg/m³។ ទឹកមានម៉ាសមាឌ 1000kg/m³។ គណនាម៉ាសនៃដុំឈើ។

22. សំលោហ:មួយដុំមានម៉ាស 86g ថ្លឹងក្នុងខ្យល់ និង 73g ថ្លឹងក្នុងករណីសំលោហ:ពន្លិចក្នុងទឹក។ រកមាឌ និងម៉ាសមាឌនៃសំលោហ:។

23. កប៉ាល់មួយមានម៉ាសប្រហែល 1500 t។ ទឹកសមុទ្រមានម៉ាសមាឌប្រហែល 1020kg/m³។ គណនាមាឌនៃទឹកសមុទ្រដែលត្រូវកប៉ាល់ញែកចេញ។ មេគុណសមាត្ររវាងទំងន់ និង​

ម៉ាសគឺ 9.8។

24. វត្ថុមួយ​ បើវាលិចក្នុងទឹក វារងកំលាំងច្រាន 3.5N។ ចុះបើវាលិចក្នុងប្រេងឥន្ធន:វិញ តើវារង កំលាំងច្រានប៉ុន្មាន បើប្រេងឥន្ធនមានម៉ាសមាឌ 800kg/m³។

25. អាលុយមីញ៉ូមមួយដុំមានម៉ាសមាឌ  មានម៉ាស 67g ថ្លឹងក្នុងខ្យល់ និង 45g ថ្លឹងក្នុងករណីប្រេងឈើ។ កំណត់ម៉ាសមាឌប្រេងឈើ។

26. អង្គធាតុមួយមានទំងន់ 3N ។ នៅពេលពេលគេយកអង្គធាតុ​នេះដាក់ក្នុង​ទឹកវា​មាន​ទំងន់ ​​  2N បើគេ យកវាទៅដាក់ក្នុងអាល់កុល វាមានទំងន់ 2.18N ហើយបើគេ​យក​វា​ទៅ​ដាក់ក្នុង​ទឹកអំបិល​វាមានទំងន់ 1.80N។

 • ក. រកដំណោលអាក់ស៊ីម៉ែតដែលមានអំពើលើអង្គធាតុក្នុងករណីនីមួយៗ។
 • ខ.​ រកមាឌរបស់អង្គធាតុ។
 • គ. រកម៉ាសអាល់កុល និងម៉ាសអំបិលក្នុងទឹក 1dm3

27.ឆ្នុកដបមួយមានម៉ាស 2.5g ក្នុងខ្យល់  1.5g ក្នុងទឹក និង 0.7g ​ក្នុងអាស៊ីតស៊ុលផួរិច។ រកម៉ាសមាឌនៃអាស៊ីត។

28. មាសសុទ្ធមួយដុំសង្ស័យថាមានប្រហោងក្នុង។ វាមានម៉ាស 38.25g ក្នុងខ្យល់ និង 36.22g ក្នុងទឹក។ រកមាឌនៃប្រហោងក្នុងដុំមាស បើម៉ាសមាឌមាស µ=19.3g/cm³ ។

29. ទឹកកកមួយដុំមានម៉ាសមាឌ អណ្តែតលើទឹក។ រកប្រភាគ នៃមាឌ​ទឹកកក​នៅលើទឹក (មាឌដែលមិនលិចចូលក្នុងទឹក) នឹងមាឌនៃដុំទឹកកក។

30. ទូកមួយផ្ទុកដុំឥដ្ឋ​ ហើយផ្លាស់ទីលើទឹកទន្លេ។ ផ្នែកដែលលិចក្នុងទឹកមានមាឌ 4m³។ កំណត់ម៉ាសនៃទូកដែលមានផ្ទុកដុំឥដ្ឋ និងមាឌនៃដុំឥដ្ឋទាំងអស់ បើឥដ្ឋមានម៉ាសមាឌ 1800kg/m³ ហើយទូកទទេមានម៉ាស 0.75t។

31. សាឡាងមួយរាងប្រលេពីប៉ែតកែងមានបណ្តោយ 20m និងទទឹង 3m។ កាលណាគេផ្ទុកពេញ ទឹកឡើងមកត្រឹម 50cm ពីគែមលើរបស់វា។ កាលណាគ្មានបន្ទុក ទឹកមកនៅត្រឹម 1.10m ពីគែមវា។ តើទំងន់នៃបន្ទុកស្មើនឹងប៉ុន្មាន?

__________________________________________________

 

 

 

 

លំហាត់ «គោលការណ៏អាកស៊ីម៉ែត-កំលាំងដំណោល»

មើលផងដែរ  «គោលការណ៏អាកស៊ីម៉ែត-កំលាំងដំណោល»

1.  ឆ្នុកដបមួយមានម៉ាស 2.5g ក្នុងខ្យល់  1.5g ក្នុងទឹក និង 0.7g ​ក្នុងអាស៊ីតស៊ុលផួរិច។ រកម៉ាសមាឌនៃអាស៊ីត។

2.  មាសសុទ្ធមួយដុំសង្ស័យថាមានប្រហោងក្នុង។ វាមានម៉ាស 38.25g ក្នុងខ្យល់ និង 36.22g ក្នុងទឹក។ រកមាឌនៃប្រហោងក្នុងដុំមាស បើម៉ាសមាឌមាស µ=19.3g/cm³ ។

3.  ទឹកកកមួយដុំមានម៉ាសមាឌ µ=917kg⁄m³ អណ្តែតលើទឹក។ រកប្រភាគ នៃមាឌ​ទឹកកក​នៅលើទឹក (មាឌដែលមិនលិចចូលក្នុងទឹក) នឹងមាឌនៃដុំទឹកកក។

4.  ទូកមួយផ្ទុកដុំឥដ្ឋ​ ហើយផ្លាស់ទីលើទឹកទន្លេ។ ផ្នែកដែលលិចក្នុងទឹកមានមាឌ 4m³។ កំណត់ម៉ាសនៃទូកដែលមានផ្ទុកដុំឥដ្ឋ និងមាឌនៃដុំឥដ្ឋទាំងអស់ បើឥដ្ឋមានម៉ាសមាឌ 1800kg/m³ ហើយទូកទទេមានម៉ាស 0.75t។

5.  សាឡាងមួយរាងប្រលេពីប៉ែតកែងមានបណ្តោយ 20m និងទទឹង 3m។ កាលណាគេផ្ទុកពេញ ទឹកឡើងមកត្រឹម 50cm ពីគែមលើរបស់វា។ កាលណាគ្មានបន្ទុក ទឹកមកនៅត្រឹម 1.10m ពីគែមវា។ តើទំងន់នៃបន្ទុកស្មើនឹងប៉ុន្មាន?

6.  ឈើមួយដែលលិចទាំងស្រុងទៅក្នុងទឹក រងកំលាំងច្រាន 2500N។ ឈើមានម៉ាសមាឌ 700kg/m³។ ទឹកមានម៉ាសមាឌ 1000kg/m³។ គណនាម៉ាសនៃដុំឈើ។

7.  សំលោហ:មួយដុំមានម៉ាស 86g ថ្លឹងក្នុងខ្យល់ និង 73g ថ្លឹងក្នុងករណីសំលោហ:ពន្លិចក្នុងទឹក។ រកមាឌ និងម៉ាសមាឌនៃសំលោហ:។

8.  កប៉ាល់មួយមានម៉ាសប្រហែល 1500 t។ ទឹកសមុទ្រមានម៉ាសមាឌប្រហែល 1020kg/m³។ គណនាមាឌនៃទឹកសមុទ្រដែលត្រូវកប៉ាល់ញែកចេញ។ មេគុណសមាត្ររវាងទំងន់ និង​ ម៉ាសគឺ 9.8។

10.  វត្ថុមួយ​ បើវាលិចក្នុងទឹក វារងកំលាំងច្រាន 3.5N។ ចុះបើវាលិចក្នុងប្រេងឥន្ធន:វិញ តើវារង កំលាំងច្រានប៉ុន្មាន បើប្រេងឥន្ធនមានម៉ាសមាឌ 800kg/m³។

11.  អាលុយមីញ៉ូមមួយដុំមានម៉ាសមាឌ µ=2700kg/m³ មានម៉ាស 67g ថ្លឹងក្នុងខ្យល់ និង 45g ថ្លឹងក្នុងករណីប្រេងឈើ។ កំណត់ម៉ាសមាឌប្រេងឈើ។

12.  អង្គធាតុមួយមានទំងន់ 3N ។ នៅពេលពេលគេយកអង្គធាតុ​នេះដាក់ក្នុង​ទឹកវា​មាន​ទំងន់ ​​  2N បើគេ យកវាទៅដាក់ក្នុងអាល់កុល វាមានទំងន់ 2.18N ហើយបើគេ​យក​វា​ទៅ​ដាក់ក្នុង​ទឹកអំបិល​វាមានទំងន់ 1.80N។

 • ក. រកដំណោលអាក់ស៊ីម៉ែតដែលមានអំពើលើអង្គធាតុក្នុងករណីនីមួយៗ។
 • ខ.​ រកមាឌរបស់អង្គធាតុ។
 • គ. រកម៉ាសអាល់កុល និងម៉ាសអំបិលក្នុងទឹក 1dm3

លំហាត់ តង់ស្យុង ឬ ផលសងប៉ូតង់ស្យែល

មើលផងដែរ៖  តង់ស្យុង ឬ ផលសងប៉ូតង់ស្យែល

1.  គេមានសៀគ្វីដូចរូបខាងក្រោម៖

 • ក) រកតង់ស្យុងអំពូល  {L_1}\& {L_3}
 • ខ) រកថាពល/នីអំពូលនីមួយៗរយះពេល 10mn ។

2. កំពុងរៀបចំ…

លំហាត់ ចរន្តអគ្គីសនី-បរិមាណបន្ទុកអគ្គីសនី

មើលផងដែរ ចរន្តអគ្គីសនី-បរិមាណបន្ទុកអគ្គីសនី

1. រកបរិមាណដែលធ្វើឲ្យប្រាក់ 0.735 ទៅកកនៅផ្ទៃកាតូតនៃផើងវិភាគប្រាកើនីត្រាត។

2. ក្នុងរយះពេល 5 នាទីមានបរិមាណអ/នី 90C ឆ្លងកាត់ចង្កៀងអ/នីមួយ។ រកអាំងតង់ស៊ីតេចរន្តដែលឆ្លងកាត់ចង្កៀងនោះ។

3.  អាគុយមួយមានចំណុះ 45Ah ហើយអាផ្តល់ចរន្ត 2A។ តើគេអាចយកអាគុយនេះទៅប្រើបានប៉ុន្មានម៉ោង?

4.  បើគេទទួលប្រាក់ 1.482g នៅលើផ្ទៃកាតូតរបស់ផើងវិភាគប្រាក់នីត្រាត ចរន្តអ/នីឆ្លងកាត់ផើងវិភាគមាន 2500mA។ តើគេត្រូវប្រើរយះពេលប៉ុន្មានដើម្បីធ្វើពិសោធន៍ខាងលើ?

5.  ចរន្តអ/នីមួយមានអាំងតង់ស៊ីតេ 400mA ឆ្លងកាត់ផើងវិភាគដែលមានដាក់សូលុយស្យុងប្រាក់នីត្រាត។

 • ក) រកម៉ាសប្រាកើនៅខាងកាតូត រយះពេល 3h។
 • ខ) គណនាកំរាស់ស្រទាប់ប្រាក់នៅផ្ទៃកាតូត 1dm² ម៉ាសមាឌប្រាក់ 10500kg/m³ ។

លំហាត់ «របៀបផ្គុំរេស៊ីស្តង់»

មុនធ្វើលំហាត់ទាំងនេះ គួរមើលផងដែរ៖ របៀបផ្គុំរេស៊ីស្តង់។

I. កំណាត់សៀគ្វីមួយមានអង្គធាតុចំលង ៣ តជាស៊េរី ដែលមានរេស៊ីស្តង់ 10Ω , 20Ω , 30Ω។

 • ក. រកអាំងតង់ស៊ីតេចរន្តអគ្គសនីដែលឆ្លងកាតអង្គធាតុចំលងទាំងនោះ បើតង់ស្យុងនៃកំណាត់សៀគ្វីនេះគឺ 6V។
 • ខ. រកតង់ស្យុងរវាងចុងសងខាងនៃរេស៊ីស្តង់នីមួយៗ។

II.​ រកចំនួនចង្កៀងមានតង់ស្យុង 6V ដែលត្រូវតជាស៊េរី ដើម្បីយកទៅប្រើសំរាប់តង់ស្យុង 120V ។

III.  គណនារេស៊ីស្តង់សមមូល នៃរេស៊ីស្តង់បី 8Ω , 12Ω , 24Ω ផ្គុំជាខ្នែង។

IV. អង្គធាតុចំលងពីរមានរ៊េស៊ីស្តងើ 30Ω និង 60Ω។ គេតវាជាខ្នែង ហើយភ្ជាប់ទៅនឹងប្រភពចរន្តដែលមានតង់ស្យុង 6V ។ គណនាអាំងតង់ស៊ីតេចរន្តអគ្គសនីក្នុងអង្គធាតុចំលងនីមួយៗ និងក្នុងសៀគ្វីទាំងមូល។

V.  ក្នុងបន្ទប់មួយមានចង្គៀង ៤ដែលមានរេស៊ីស្តង់ 230Ω , 230Ω , 135Ω , 270Ω។ រកអាំងតង់ស៊ីតេចរន្តក្នុងបណ្តាញក្នុងករណី៖

 • ក ចង្កៀងខាងដើមពីរឆេះ។
 • ខ ចង្កៀងខាងចុងពីរឆេះ។
 • គ ចង្កៀងទាំងបួនឆេះ។ តង់ស្យុងក្នុងបណ្តាញ 127V។

VI. គូរ សៀគ្វីអគ្គសនីមួយដែលមានចង្កៀងអគ្គសនី 5 តជាខ្នែងហើយរៀបរាបបន្តិចថា តើគេអាចតកុងតាក់ ២ យ៉ាងដូចម្តេច​ដើម្បីឲ្យ​គេអាចធ្វើឲ្យឆេះចង្កៀងពីរ ចង្កៀងបី និងចង្កៀងប្រាំ។

VII.  ក្នុងសៀគ្វីខាងក្រោម៖ {R_1} = 3\Omega វ៉ុលម៉ែតចង្អុល 1.8V អំពែម៉ែតចង្អុល 0.2A ។ គណនាតំលៃនៃរេស៊ីស្តង់ {R_2}

VIII. ក្នុងសៀគ្វីខាងក្រោម៖ {R_1} = 6\Omega វ៉ុលម៉ែតចង្អុល 1.8V អំពែម៉ែតចង្អុល 0.9A ។ រកតំលៃនៃរេស៊ីស្តង់            {R_2}  ។ IX. គេមានរេស៊ីស្តរ 5​​ ដូចគ្នា (មើលរូប)៖  ចុងសងខាងត្រូវបានភ្ជាប់នឹងប្រភពផ្តលចរន្តដែលមានតង់ស្យុង 12V ពេលនោះ ចរន្តឆ្លងកាត់​សៀគ្វីមាន 480mA។រករេស៊ីស្តង់នៃរេស៊ីស្តរនីមួយៗ?X.   គណនារេស៊ីស្តង់សមមូលរវាងចំណុច A និង B ដោយគូសរូបពន្លាត រួចដាក់ទិសដៅចរន្ត ពី A ទៅ B:XI. * គេមាន n រេស៊ីស្តង់ R1, R2, ….., Rn ផ្គុំជា n ខ្នែង។ បង្ហាញថារេស៊ីស្តង់សមមូល R តូចជាងរេស៊ីស្តង់នៃខ្នែងនីមួយៗ ?

___________________________________