រូបវិទ្យា និងខ្នាត

ទំហំរូបវិទ្យាគ្រឹះទាំង៣មាន ប្រវែង ម៉ាស និង រយះពេល​ ដែលប្រពន្ធ័ខ្នាតអន្តរជាតិរបស់​វាគឺ ម៉ែត (m) គីឡូក្រាម (kg) និង វិនាទី (s) ។ បុព្វបទដែលបង្ហាញពីស្វ័គុណនៃដប់ក៏ត្រូវគេប្រើជាមួយទំហំទាំងបីនេះដែរ។

ដង់ស៊ីតេ (ឬម៉ាសមាឌ) នៃសារធាតុមួយគឺជាតម្លៃនៃម៉ាសរបស់វាក្នុងមួយខ្នាតមាឌ។ សារធាតុផ្សេងគ្នាមានដង់ស៊ីតេខុសគ្នា ដោយសារតែភាពខុសគ្នានៃម៉ាស​អាតូមនិ​ងការ​តម្រៀបអាតូម។

គោលការណ៏ក្នុងការវិភាគទៅលើវិមាត្រមានឥទ្ធិពលណាស់លើការគណនាលំហាត់រូបវិទ្យា។ វិមាត្រអាចចាត់ទុកថាជាទំហំពីជគណិតមួយ។ ដោយប្រប្រាស់ការស្មាន និងការ​គណនាតម្លៃលេខប្រហែល អ្នកនឹងអាចដឹងចម្លើយប្រហែលរបស់​លំហាត់មួយ​នៅពេល​ដែលមិនមានពត័មានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យយើងរកចម្លើយពិតប្រកាដបាន។

នៅពេលដែលអ្នករកបានលទ្ធផលពីការវាស់វែងជាច្រើននោះ លទ្ធផលទាំងនោះ​ត្រូវមាន​ភាពច្បាស់លាស់របស់វា។ អ្នកគួរតែប្រាប់លទ្ធផលដោយប្រើប្រាស់តូលេខមានន័យ។ នៅពេលធ្វើប្រមាណវិធីគុណ ឬចែក លទ្ធផលត្រូវយកលេខមានន័យទៅតាមតួលេ​ខ​មាន​ន័យ​ដែលតិចជាង​គេនៃតួគុណឬចែកនោះ។ នៅពេលធ្វើប្រមាណវិធីបូកឬដក លេខ​ក្រោយក្បៀសនៃលទ្ធផលត្រូវយកតាមលេខក្រោយក្បៀសនៃតួបូកឬដកតិចជាងគេ។

លំហាត់ថ្ងៃនេះ

1. ប្រអប់តូចមួយស្ថិតនៅស្ងៀមលើកម្រាលនៅផ្នែកខាងមុខនៃឡានប្រអប់មួយ(Boxcar)ដែលមានប្រវែង L ។ មេគុណកកិតសីនេទិចរវាងឡាន និងប្រអប់គឺ k ។ ឡាននោះចេញពីភាពនៅស្ងៀម រហូតមានសំទុះ a ។ ប្រអប់នោះរអិលតាមទិសដេក រហូតដល់ផ្នែកខាងក្រោយនៃឡាន។ នៅខណះនោះ គណនាល្បឿនរបស់ប្រអប់ ៖
ក) ធៀបឡាន
ខ) ធៀបផែនដី

2. គណនាកម្លាំងដែលត្រូវការដើម្បីទាញកូនបាល់ទង់ដែងមួយដែលមានកាំ 2.00cm ឡើងលើឆ្លងកាត់អ.ធរាវមួយដោយល្បឿនថេរ 9.00cm/s។ ដោយយកកម្លាំងទប់ (Drag Force) សមាមាត្រនឺងល្បឿន និងមានមេគុណសមាមាត្រ 0.950kg/s។ គេមិនគិតពីកម្លាំងដំណោល (the buoyant force)។

3. នំ Pizza មួយអាចចាត់ទុកថាជាថាសស្តើងស្មើសាច់មួយដែលមានកាំ R និងម៉ាស m។ ចំនែកមួយនៃនំ Pizza ដែលមានមុំ 20° ត្រូវបានគេកាត់យកទៅញុាំ។ ចំនែកមួយនេះមានរាងស្ទើរតែជាត្រីកោណ។ តើគេត្រូវទ្រចំនែកនៅសល់នៃនំ Pizza ដែលមិនទាន់បានញុាំត្រង់ចំនុចណាដើម្បីឲ្យវាមានលំនឹង?

4. គេចាក់ក្នុងបរិមាណម៉ាសស្មើគ្នាបារតនិងទឹកនៅក្នុងផើងស៊ីឡាំងមួយ។កម្ពស់សរុបនៃស្រទាប់វត្ថុរាវទាំងពីរស្មើ ២៩.២ស.ម ។ គណនាសម្ពាធនៃវត្ថុរាវនៅត្រង់បាតផើង?

5. តើគេអាចបង្កើតជនិតា រឺម៉ូទ័រអគ្គិសនី មួយដោយយកផលរបស់វា ដើរតួជាថាមពលសំរាប់ឲ្យជនិតា រឺម៉ូទ័រនោះដំណើរការបានដោយឲ្យផលស្មើដើមវិញបានដែរអត់? ឧទារណ៍ថា តើគេអាចបង្កើតម៉ាស៊ីនភ្លើងមួយ ដែលឲ្យផលមេកានិច, រួចយកផលមេកានិចនោះទៅបង្វិលរ៉ូទ័ររបស់ម៉ាស៊ីនភ្លើងនោះ ដោយឲ្យវាវិលនិងបង្កើតបានជាផលមេកានិចស្មើដើមរឺទេ?? ហេតុអ្វី ចូរពន្យល់។

6. ខ្សែចម្លងត្រង់វែងពីរស្របគ្នាស្ថិតក្នងចម្ងាយពីគ្នា5cm និងឆ្លងកាត់ដោយចរន្តអគ្គីសនីអាំងតង់ស៊ីតេ10A និង 20A ។ គណនាកម្មន្តប្រវែងដែលត្រូវបំពេញ ដើម្បីបង្កើនចម្ងាយ10cm បើសិនជាទិសដៅចរន្តក្នុងខ្សែទាំងពីរដូចគ្នាគេឲ្យln2=0.7។

7. គេមានផើងទឹកពីរប៉ុនគ្នា មួយមានទឹកក្តៅ មួយទៀតមានទឹកត្រជាក់ ។ បើគេចាក់ទឹកទាំង២ផើងចូលគ្នា តើគេត្រូវចាក់ពីផើងក្តៅទៅផើងត្រជាក់ ឬពីផើងត្រជាក់ទៅផើងក្តៅ ដើម្បីឲ្យបានល្បាយទឹកដែលត្រជាក់ជាងគេ បើល្បាយទឹកមិនពេញផើងទេ?

ទាំងនេះជាលំហាត់ខ្លះៗពីសមាជិកក្រុម Physics Democracy

លំហាត់ផ្នែកស៊ីនេម៉ាទិច

1.  រថភ្លើងមួយចរបានចម្ងាយ S លើផ្លូវត្រង់។ នៅពាក់កណ្តាលផ្លូវដំបូង វាចរដោយល្បឿនថេរ v1 ហើយនិងនៅពាក់កណ្តាល ផ្លូវនៅសល់វាចរដោយល្បឿនថេរ v2 ។ គណនាល្បឿនមធ្យមរបស់រថភ្លើង។ តើតម្លៃល្បឿនមធ្យមនេះ ធំជាងឬតូចជាង (v1 +v2)/2?

2. ប៉ូលីសម្នាក់ជិះម៉ូតូដេញតាមឡានមួយលើផ្លូវត្រង់។ ល្បឿនរបស់ឡានគឺ 120km/h ថេរ​ ហើយប៉ូលីសស្ថិតនៅចម្ងាយ 500m ពីក្រោយឡាននៅពេលដែលនាងកំពុងបើកបរដោយល្បឿន180km/h ។ គណនាល្បឿនរបស់ម៉ូតូប៉ូលីសធៀបនឹងឡាន។ និងគណនារយះពេលដែលនាងតាមទាន់ឡាន។

3.  ឡានប្រណាំងមួយបន្ថយល្បឿនក្នុងកម្រិតអតិបរមា 5 m/s² ។ គណនាចម្ងាយឈប់អប្បរមា បើឡាននោះកំពុង បើកបរ ដោយល្បឿន 100 km/h

4. បាល់មួយត្រួវបានបោះឡើងលើដោយល្បឿនដើម 10 m/s ពីដំបូលកំពស់ 20m ពីដី។ គណនារយះពេលដែលបាល់ទង្គិចនិងដី។ គណនាល្បឿននៅខណះនោះផង

5.  អង្គថាតុមួយធ្លា់ក់ដោយសេរីពីភាពនៅស្ងៀមនៅកម្ពស់ hពីដី។ ក្នុងរយះពេល 1s ចុងក្រោយវាធ្លាក់បានកម្ពស់ h/2។ រក h

6. នារីម្នាក់ធ្លាក់ពីកំពូលអគារមួយកម្ពស់ H=100m។ រយះពេល 1s ក្រោយមក គេឃើញស៊ុបភើមែនម្នាក់ ហោះតាមក្រោយ នាង ដោយល្បឿនដើម v0 មានទិសដៅចុះក្រោម បន្ទាប់មកក៏ធ្លាក់ដោយសេរី។ ស៊ុបភើមែនចាប់បាននារីនោះនៅកម្ពស់ h=20m ពីដី។ គណនា vo

7.   អ្នកបាញ់ព្រួយម្នាក់មានបំណងចង់បាញ់ត្រង់តាមទិសដេកឲ្យចំផ្ទាំងស៊ីបដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ x។ ព្រួយរប ស់គាត់ ហោះ ទៅចំផ្ទាំងស៊ីបនៅកម្ពស់ h ពីក្រោម។ ប្រសិនបើ h << x បង្ហាញថាដើម្បីបាញ់ឲ្យ​ចំ​គោលដៅគាត់ត្រូវតម្រង់ឲ្យបានកម្ពស់ h ពីលើ។

_____________________

គឹម គីណាល់ KIM KINAL

លំហាត់ផ្នែកស្តាទិច

1. បង្ហាញថាផ្ចិតម៉ាសរបស់ប្រពន្ធ័ផែនដី-ព្រះអាទិត្យ ស្ថិតនៅខាងក្នុងព្រះអាទិត្យ។ (ម៉ាសព្រះអាទិត្យ {M_0} = 2 \times {10^{30}}kg  , ម៉ាសផែនដី {M_e} = 6 \times {10^{24}}kg , កាំព្រអាទិត្យ {R_0} = 7 \times {10^8}m  និងចម្ងាយពីផែនដីទៅព្រះអាទិត្យ {d_e} = 1.5 \times {10^{11}}m ។

2. ដងវាយតឺនីសមានកងជារង្វង់ដែលមានកាំ r ប្រហែល  និងម៉ាស {m_1} ភ្ជាប់ទៅនឹងដងដែលមានប្រវែង l និងមានម៉ាស {m_2} ។ សន្មតថា r = \frac{l}{2} ហើយ {m_1} = {m_2} = m។ រកផ្ចិតម៉ាសរបស់ប្រដាប់វាយតឺនីស។

ស្តាទិច - ចម្លង_Page_1

3. ដុំម៉ាសមួយត្រូវបានដាក់នៅលើប្លង់ទេមួយដែលបង្តើតបានមុំ θ=60° ជាមួយផ្ទៃដេក។ មេគុណកកិតស្តាទិច {\mu _s} = 0.6 ។ គូសបញ្ជាក់នូវកម្លាំងទាំងអស់ដែលមានអំពើលើដុំម៉ាស និងគណនាអាំងតង់ស៊ីតេកម្លាំងទាំងនោះ។

4. ស្វ៊ែរស្មើសាច់មួយមានម៉ាស m និងកាំ r ត្រូវគេចងភ្ជាប់ទៅនឹងជញ្ជាំងរលោងដោយខ្សែមួយ។ ខ្សែត្រូវចងជាប់នឹងផ្ចិតរបស់ស្វ៊ែរ។ ខ្សែចងនៅកម្ពស់h = \sqrt 3 r ពីលើចំណុចដែលខ្សែត្រូវភ្ជាប់​ទៅនិងស្វ៊ែរ។ គណនាតំណឹងខ្សែ និងកម្លាំងដែលបាល់ធ្វើទៅលើជញ្ជាំង។ ប្រសិនបើជញ្ញាំងនោះគ្រើម ហើយមានមេគុណកកិតស្តាទិច  {\mu _s}សួរថាតើកម្លាំងទាំងនោះកើនឡើងឬថយចុះ?

ស្តាទិច - ចម្លង_Page_1 - ចម្លង

5. ដំបងស្មើសាច់មួយមានម៉ាស m ដែលអាចវិលដោយសេរីជុំវិញអក្ស័ដេក ដោយមានចុងម្ខាងភ្ជាប់​កម្រាល​ត្រង់ចំណុច O ។ គេទ្រវាបានមុំ α=45° ជាមួយអក្ស័ដេក ហើយចុងម្ខាងទៀតភ្ជាប់នឹងខ្សែដែលផ្គុំបានមុំ β=15° ជាមួយអក្ស័ឈរ។ រីឯចុងខ្សែម្ខាងទៀតភ្ជាប់នឹងដុំម៉ាសមួយមានម៉ាស M ឆ្លងកាត់ដោយរ៉ក (មើល​រូប)។ រកម៉ាស M ជាអនុគមន៍នៃ m ប្រសិនបើប្រពន្ធ័ស្ថិតក្នុងស្ថានភាពលំនឹង។ កំណត់ទិសដៅ និងតម្លៃនៃកម្លាំង P មួយដែលបញ្ចេញដោយកម្រាល O ។ (យកចម្លើយជាអនុគមន៍នៃ m និង g )

ស្តាទិច - ចម្លង_Page_2 - ចម្លង

6. ទ្វាររាងចតុកោណកែងមួយមានម៉ាស M មានទទឹង w និងកម្ពស់h = 3wទ្រដោយត្រចៀកទ្វារពីរ​ស្ថិត​នៅ​ចម្ងាយ d = \frac{w}{4} ពីផ្នែកគែមខាងលើ និងខាងចុង។ ប្រសិនបើត្រចៀកទ្វារទាំងពីរនោះត្រូវដាក់ដើម្បី​ឲ្យ​អាច​ទ្រទម្ងន់ទ្វារទាំងមូល គណនាកម្លាំង (ជាអនុគនម៍នៃ Mg ) ដែលត្រចៀកទ្វារបញ្ចេញលើទ្វារ។

ស្តាទិច - ចម្លង_Page_2

7. ស៊ីឡាំងស្មើសាច់មួយកាំ r មានបាតដាក់លើប្លង់ទេមួយដែលមានមុំ \theta   ធៀបអក្ស័ដេក។ មេគុណកកិត​ស្តាទិចគឺ {\mu _s} ។ គណនាកម្ពស់អតិបរមា latex h$ របស់ស៊ីឡាំងធ្វើឲ្យវា​ក្រឡាប់ចុះ​ដោយមិនរអិល។

8. គេមានបំពង់បឺតមួយប្រវែង l ។ គេយកបំពង់នេះទៅដាក់ក្នុងចានរលោងរាង​ពាក់កណ្តាលរង្វង់មួយ​ដែលមានកាំ R ហើយចាននេះស្ថិតនៅលើតុ។ គណនាទីតាំងលំនឹងរបស់បំពង់បឺត ក្នុងករណី:

 • $latex $l < 2R$
 • l > 2R , ដោយសន្មតថាបំពង់មិនធ្លាក់ចេញពីចាន។

9. កម្លាំងតាមទិសឈរមួយF = 0.2N មានអំពើលើធ្មេញមួយដូចក្នុងរូប។ គណនាកម្លាំង F_1 , F_2 ប្រសិនបើ{l_1} = 1.5cm , l_2=2cm

ស្តាទិច - ចម្លង_Page_3 - ចម្លង

10. កំណាត់ឈើស្មើសាច់មួយមានម៉ាស m ត្រូវបានដាក់ដូចរូប។ រកទំនាក់ទំនងរវាងមុំ {\theta _1}\& {\theta _2}

ស្តាទិច - ចម្លង_Page_3

ទាញយកជា PDF

The 9th IJSO 2012

The 9th INTERNATIONAL JUNIOR SCIENCE OLYMPIAD (IJSO) 2012

5

 
 
 

លំហាត់សាក

១. {H_2}\& 2H ខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្តេច?

២. សរសេររូបមន្តគីមីរបស់អ.ធខាងក្រោម៖

 • សង្ក័សីអុកស៊ីត
 • ប៉ូតាស្យូមពែរម៉ង់កាណាត
 • អាស៊ីតស៊ុលផួររិច

៣. គណនាម៉ាសប៉ូលេគុលនៃបារ៉តអុកស៊ីត, ទឹក, ឧស្ម័នកាបូនិច និងដែកស៊ុលផួរ។

៤. តាមរូបមន្តបារតអុកស៊ីត, ដែកអុកស៊ីត គណនាសមាមាត្រជាម៉ាសរវាងធាតុទាំងឡាយក្នុងសមាសធាតុនីមួយៗ

៧. ថ្លឹងសមីការខាងក្រោម៖

 • Zn + CuC{l_2} \to ZnC{l_2} + Cu
 • Al + F{e_2}{O_3} \to A{l_2}{O_3} + Fe
 • C{S_2} + {O_2} \to C{O_2} + S{O_2}
 • Ca{(OH)_2} + C{O_2} \to CaC{O_3} + {H_2}O

៨. ប្រតិកម្មបំបែកបារតអយកស៊ីតមូយ ធ្វើឲ្យយើងទទួលបានអួកស៊ីសែន 16g និងបាស 201g។ តើម៉ាសបារតអុកស៊ីតដែលបែកធាតុប៉ុន្មានក្រាម?

៩. យើងកំដៅស្ពាន់ធ័រ 7g និងដែក 7g។ តើយើងទទួលបានដែកស៊ុលផួរប៉ុន្មានក្រាម? តើអ.ធណាដែលនៅសល់ដោយលើសមិនបានចូលប្រតិកម្ម? ប៉ុន្មាន?

១០. នៅក្នុងសមាសភាពទឺក តើមានអុកស៊ីសែនប៉ុន្មានភាគរយគិតជាម៉ាស?

១១. តើឲ្យបរិមាណចំហាយទឹកឆ្លងកាត់កំទេចដែក 336g ដែលកំពុងដុតយ៉ាងក្តៅ? តើអ៊ីដ្រូសែនប៉ុន្មានក្រាមភាយចេញ?

១២. គណនាកំហាប់ភាគរយសូរ. អំបិលសំល ដោយដឹងថាក្នុងទឹក 45g មានអំបិល 5g រលាយចូល។

១៣. គេឲ្យសូ.នៃស្ករ 76g នៅសី. 20°C។ គេបង្ហួតទឹកអត់ទៅ គេទទួលបានស្ករ 51g។ គណនាកំរិតរលាយរបស់ស្ករ នៅសី. 20°C នោះ។

១៤. គេមានសូរ.ថ្នាំសំលាប់សត្វល្អិត 850g ដែលមានកំហាប់ 75%។ ថ្នាំនេះអាចប្របានក្នុងកំហាប់ 8%។ តើគេត្រូវការថែមទឹកប៉ុន្មានទៀតទៅក្នុងសូរ. ទើបអាចយកទៅប្រើការបាន?

វិញ្ញាសាសិស្សពូកែរូបវិទ្យាថ្នាក់ទី៩ឆ្នាំ២០១២

សួស្តីឆ្នាំថ្មី

សួស្តីឆ្នាំថ្មី

ឆ្នាំរោង ចត្វាស័ក ពុទ្ធសករាជ 2556

សូមសិរីសួស្តី ជ័យមង្គល វិបុលសុខគ្រប់ប្រការ កើតមានដល់លោកអ្នក

_____________________________________________

ពី  

ជ័យលាភីសិស្សពូកែរូបវិទ្យាទូទាំងប្រទេស ២០១២

ថ្នាក់ទី៩

 1.  ហុង គីមស័រ                           កណ្តាល
 2. ប្រាក់ ស៊ីវហួរ                          បន្ទាយមានជ័យ
 3. ហេង សូវីរ៉ូ                               កណ្តាល
 4. ធាង សូរិយា                            កណ្តាល
 5. ចៅ គាងយីន                          បន្តាយមានជ័យ
 6. រិន្ទ នរៈ                                     ភ្នំពេញ
 7. ងីម លាងឃុន                        ភ្នំពេញ
 8. ម៉ែន មូនីខូវ                             កំពង់ឆ្នាំង
 9. ប៊ិច ម៉េងហួរ                           ពោធិ៍សាត់
 10. ប៉ាន់ សុវត្តា                            បន្ទាយមានជ័យ

ថ្នាក់ទី១២

 1. ទេព មេសា                            កំពត
 2. ថន ប៉ោសេង                         កណ្តាល
 3. នាង ឆរណៈជន                    ភ្នំពេញ
 4. ឆឹង លាងហេង                      ភ្នំពេញ
 5. យស ចន្ទ័រ៉ាដា                       ភ្នំពេញ
 6. ដឿន សីហា                          បាត់ដំបង
 7. ម៉ៅ ជាហុយជូ                       ភ្នំពេញ
 8. ពុំ វិច្ឆិកា                                   ភ្នំពេញ
 9. អ៊ុក រុណរស្មី                           ពោធិ័សាត់
 10. ប៉ោ ច័ន្ទឡងឌី                       កំពង់ឆ្នាំង

វិញ្ញាសាវប្បធម៌ទូទៅថ្នាក់ទី១២ ឆ្នាំ២០១២

                                                         ប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សពូកែទូទាំងប្រទេស

                                             ផ្នែកអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ គណិតវិទ្យា រូបវិទ្យា ថ្នាក់ទី៩ និងទី១២

                                                                      សម័យប្រឡង ០២ មេសា ២០១២

                                                                   វិញ្ញាសា      វប្បធម៌ទូទៅ    ថ្នាក់ទី១២

                                                                         រយ:ពេល ១២០នាទី ពិន្ទុ ១០០

I. ចូរស្វែងយល់ពីភូមិសាស្រ្តនៃប្រទេសកម្ពូជា។

 • ក. តើភ្នំឳរ៉ាល់ស្ថិតចំចំនុចប្រសព្ធនៃខេត្តណាំខ្លះ?
 • ខ. តើរាជធានីនៃខេត្តណាខ្លះដែលមានព្រំប្រទល់មិនជាប់ព្រំដែនគោកនៃប្រទេសជិតខាងនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងមិនជាប់សមុទ្រ?
 • គ. តើរាជធានី ខេត្តណាខ្លះសិ្ថតនៅតាមដងទន្លេមេគង្គ?
 • ខ. កាលណាធ្វើដំណើរពីភ្នំពេញទៅព្រំដែនថៃតាមផ្លូវជាតិលេខ៥ តើគេត្រូវឆ្លងកាត់ដែនដីខេត្តណាខ្លះ?

II. សង្គមខ្មែរជាសង្គមមាតាធិបតេយ្យ។ តើភស្តុតាងអ្វីខ្លះដែឡអាចបញ្ចាក់ពីរបបមាតាធិបតេយ្យនេះ? ចូររៀបរាប់ និងពន្យល់។

III. តើអំពើហឹង្សាក្នុងគ្រួសារសំដែងឡើងតាមរូបភាពអ្វីខ្លះ?

IV. ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងបានកំណត់តំបនដែលត្រូវការពារដើម្បីអភិរក្សបរិស្ថានធម្មជាតិ។ តើតំបនត្រូវការពារនីមួយៗដែលបានរៀបរាប់ខាងក្រោមស្ថិតក្នុងខេត្តណាខ្លះ?

1. តំបន់ការពារទេសភាព៖

ក. តំបន់ការពារទេសភាពបន្ទាយឆ្មារ    ខ. តំបន់ការពារទេសភាពអង្គរ       គ. តំបន់ការពារទេសភាពព្រះវិហារ

2. ឧស្យានជាតិ៖

ក. ឧស្យានជាតិសុរាមរិទ្ធ កុសុមៈ (គិរីរម្យ)      ខ. ឧស្យានជាតិមុនីវង្ស (បូកគោ)     គ. ឧស្យានជាតិព្រះសីហនុរាជ        ឃ. ឧស្យានជាតិកែប                        ង. ឧស្យានជាតិវិរជ័យ      ច. ឧស្យានជាតិបទុមសាគរ       ឆ. ឧស្យានជាតិភ្នំគូលែន

3. តំបន់ជំរកសត្វ៖

ក. តំបន់ជំរកសត្វរនាមដូនសំ     ខ. តំបន់ជំរកសត្វភ្នំសំកុស     គ. តំបន់ជំរកសត្វភ្នំឳរ៉ាល់       ឃ. តំបន់ជំរកសត្វគូលែនព្រហ្មទេព                                              ង. តំបន់ជំរកសត្វបឹងពែរ     ច. តំបន់ជំរកសត្វលំផាត់      ឆ. តំបន់ជំរកសត្វភ្នំព្រិច      ជ. តំបន់ជំរកសត្វណាំលៀ       ឈ. តំបន់ជំរកសត្វស្នួល                                     ញ. តំបន់ជំរកសត្វពាមក្រសោម

V. តុលារការខ្មែរក្រហមឬសាលាក្តីខ្មែរក្រហមត្រូវបានសរសេរជាអក្សរកាត់ «អវតក»

 • ក.  តើអក្សរកាត់នេះ «អវតក» មានន័យពេញលេញជាសំរាយដូចម្តេច?
 • ខ. ហេតុអ្វីបានជាគេហៅ «អវតក» ជាតុលារការកូនកាត់? ចូរបកស្រាយពន្យល់។